Scholen

Met de invoering van passend onderwijs gaat er veel veranderen, ook voor uw school. Scholen krijgen namelijk een zorgplicht voor álle kinderen. Dat betekent dat de school verantwoordelijk is elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Dat kan op uw eigen school zijn, op een andere school in de regio of in het speciaal (basis)onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel

Alle scholen in ons werkgebied maken een schoolondersteuningsprofiel. Hierin beschrijft de school haar onderwijskwaliteit. Het profiel maakt duidelijk welke ondersteuning de school aan leerlingen kan bieden en welke voorzieningen er zijn. Ook kan het schoolondersteuningsprofiel laten zien wat een school (nog) niet kan. Alle schoolondersteuningsprofielen vormen gezamenlijk een dekkend netwerk. Zo is gewaarborgd dat er voor elk kind daadwerkelijk een goede onderwijsplek is.

Multidisciplinaire ondersteuning

Er kunnen situaties zijn waarin u en de school tijdelijk behoefte hebben aan advies of ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat de school handelingsverlegen is. U kunt dan, samen met de school, een beroep doen op het multidisciplinaire schoolondersteuningsteam (SOT) van samenwerkingsverband ZOUT.

Animatiefilm

Bekijk het landelijke animatiefilmpje dat in 3 minuten uitlegt wat passend onderwijs voor scholen berekent.

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht