Voortgezet Onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs heeft elke leerling recht op een passende onderwijsplek. Op een reguliere school of een school voor speciaal (basis)onderwijs. Niet de ouders, maar de samenwerkende schoolbesturen in de regio zijn voortaan verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte onderwijsplek voor elk kind.

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht