Overige externen

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften.

Om dit voor elkaar te krijgen, is het essentieel om samen te werken met partners die zich ook inzetten voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld voorschoolse voorzieningen, Centra voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, GGD, GGZ, AMK, ambulante begeleiders en particuliere hulpverleningsinstanties.

Door goede afstemming en samenwerking met alle betrokken partners kunnen we élk kind in ons werkgebied optimale ontwikkelmogelijkheden bieden.

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht