Gemeente

In het realiseren van passend onderwijs spelen de vijf gemeenten in ons werkgebied een belangrijke rol. Zeker omdat zij vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de jeugd, met name de AWBZ- en dyslexievergoedingen. Het is zaak om (passend)onderwijs en jeugdhulp goed op elkaar af te stemmen.

Om de afstemming en samenwerking te bevorderen, vindt periodiek OOGO plaats (op overeenstemming gericht overleg). Hierin wordt onder meer gesproken over de toegang van onderwijs tot de jeugdhulp, de afstemming met de wijkteams, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en thuiszitters.

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht