Externen

Kinderen hebben recht op passend onderwijs en op een veilige omgeving die de ontwikkeling stimuleert. Om dit te bereiken, is de inzet van velen noodzakelijk. Goede afstemming en samenwerking met alle partners die zich inzetten voor kinderen en jongeren is essentieel. Bijvoorbeeld voorschoolse voorzieningen, Centra voor Jeugd en Gezin, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, GGD, GGZ, AMK, ambulante begeleiders en particuliere hulpverleningsinstanties. Goede samenwerking moet zorgen voor soepele doorverwijzingen, inzet van specialistische hulp waar dat nodig is, korte lijnen en zo min mogelijk bureaucratie.

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht