TLA (toelaatbaarheidsadvies)

De Wet passend onderwijs wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool kunnen. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, doet de basisschool haar best om die extra ondersteuning te bieden. Toch kan er een moment komen, waarop duidelijk wordt dat uw kind beter naar het speciaal basisonderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) kan gaan. Dat kan niet zomaar. Er is een toelaatbaarheidsadvies en een toelaatbaarheidsverklaring voor nodig. Lees meer over de aanvraagprocedure hiervan.

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht