SOT (schoolondersteuningsteam)

Het schoolondersteuningsteam (SOT) is een vast orgaan binnen het samenwerkingsverband. Het SOT is een ondersteunings- en adviesteam, dat scholen helpt bij het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.

De samenstelling van het SOT is multidisciplinair. In ieder geval is er SO-, SBO- en basisschoolexpertise in het SOT aanwezig is, maar bijvoorbeeld ook een jeugdarts en het schoolmaatschappelijk werk. Aan het SOT zijn ook orthopedagogen verbonden, die onderzoeken kunnen doen.

Het SOT werkt op basis van drie heldere uitgangspunten:

  • de vraag van de school is het uitgangspunt
  • korte lijnen en snelle communicatie
  • minimale regels: niet meer regelen dan nodig is.

Lees meer over:

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht