OPR (Ondersteuningsplanraad)

Ouders hebben een belangrijke rol in passend onderwijs. Op het niveau van het samenwerkingsverband hebben ouders formeel inspraak. Dat gebeurt via de Ondersteuningsplanraad (OPR), waarin ouders en leerkrachten zitten. De OPR heeft onder andere instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan, waarin samenwerkingsverband ZOUT haar beleid uiteenzet.

Lees meer over:

 

 

 

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht