ALV (algemene ledenvergadering)

Binnen het samenwerkingsverband zijn directie en bestuur gescheiden functies. De directeur van samenwerkingsverband ZOUT is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Het bestuur dat bestaat uit vier leden en een onafhankelijke voorzitter. De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft een toezichthoudende rol. De ALV bestaat uit een vertegenwoordiging van alle 32 schoolbesturen.

Verslag vergadering

U kunt de (concept)verslagen van de ALV downloaden:

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht