Ouders

U en de school van uw kind zijn partners van elkaar. U wilt immers beiden dat uw kind zich zo goed mogelijk kan ontplooien. Samenwerkingsverband ZOUT stimuleert het partnerschap tussen scholen en ouders. In de eerste plaats wil het samenwerkingsverband ZOUT dat u, ook met deze website, goed geïnformeerd bent. De besturen/scholen zijn verantwoordelijk om het partnerschap met u vorm en inhoud te geven.

Inspraak

Scholen zijn wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit profiel maakt duidelijk welke basisondersteuning en extra ondersteuning zij leerlingen kan bieden. Ouders mogen een advies geven over dit schoolondersteuningsprofiel (via de medezeggenschapsraad). Ouders kunnen ook meepraten en meebeslissen over het beleid van samenwerkingsverband ZOUT (via de ondersteuningsplanraad). Het schoolondersteuningsprofiel staat in de schoolgids van elke (basis)school.

Aanmelden van uw kind

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Vanaf 1 augustus 2014 kunt u uw kind aanmelden op de school van uw keuze, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Deze school beoordeelt vervolgens of zij het onderwijs kan geven dat uw kind nodig heeft. Als de school dat niet kan, is ze verplicht om een betere plek te zoeken. Dat gebeurt altijd in overleg met u.

 

Passend Onderwijs

in Zuidoost Utrecht